OBS!! Dessa inställningar gäller from 2020-08-18
Detta är en guide för de inställningar som du vanligtvis behöver för att ställa in när du ska använda e-post i något mailprogram.

Webmail finns på: https://webmail.simply.com/

Följande inställningar gäller för dessa fält:

Inkommande e-postserver
Den inkommande servern är: mail.simply.com
IMAP-porten är 143.

Användarnamn för inkommande e-post
Användarnamnet är alltid hela din e-postadress som den visas i din E-post Administration. Det kan till exempel vara mail@drangsmark.se

Lösenord för inkommande e-post
Detta är lösenordet du fick tilldelat när du skaffade e-postadressen

Utgående e-postserver
Den utgående server är: smtp.simply.com
SMTP-port 587

Du samtidigt välja ”Utgående e-postserver kräver autentisering”. Logga in på den utgående servern med användarnamn och lösenord.

Användarnamn och lösenord för utgående e-postserver.
Utgående servers användarnamn och lösenord är samma som inkommande server, dvs din e-postadress och ditt lösenord för detta.

Frågor ring Anders Isaksson 070-695 50 02