Styrelsen i Byaföreningen

Ordförande Benny Öhman 070-3254714 benny.ohman64@gmail.com
Vice Ordförande Sören Larsson 070-2445 308 falarsson@hotmail.com
Kassör Lena Ålstig 0910-727083 070-2781965 lena.alstig@gmail.com
Sekreterare Carina Lundmark 070-6814413
Suppleant Ellenore Sundström 072-2180928
Suppleant Anneli Markström 0910-727217 073-5338208 anneli.markstrom@brokk.com
Suppleant Lotta Lundmark 070-5225128
Suppleant David Nyström
Suppleant Staffan Lundmark 070-6918537

Om du har någon fundering eller idé om Drängsmark så är du välkommen att kontakta någon i Byaföreningens styrelse.