Styrelsen i Byaföreningen

Ordförande Ellenor Sundström 072-2180928 ellenor.sundstrom@hotmail.com
Vice Ordförande Sören Larsson
Kassör Lena Ålstig  070-2781965 lena.alstig@gmail.com
Sekreterare Carina Lundmark 070-6814413
Suppleant Carina Larsson 0706851405
Suppleant Joakim Sjöqvist 0730922962
Suppleant Staffan Lundmark 070-6918537
 
 
 

Om du har någon fundering eller idé om Drängsmark så är du välkommen att kontakta någon i Byaföreningens styrelse.