Styrelsen i Byaföreningen

Ordförande Ellenor Sundström 072-2180928 ellenor.sundstrom@hotmail.com
Vice Ordförande Staffan Lundmark
Kassör Irene Karlsson 070-397 82 87
Sekreterare Carina Larsson  070-685 14 05
Ledamöter Johanna Bergmark, Joakim Sjöqvist, Mirjam Abrahamsson, Pia Lindmark
 

Om du har någon fundering eller idé om Drängsmark så är du välkommen att kontakta någon i Byaföreningens styrelse.